Tag

Bayii Toplantıları

Kongre, Seminer Organizasyonlar

/
Resmi ve özel kurum-kuruluşların ulusal çaplı kongre, seminer, forum, sempozyum ve çalıştay organizasyonlarında danışmanlık, planlama, yönetim ve uygulama aşamalarını kapsayan tüm süreci en etkin şekilde yürütüyor; hedefi başarıya taşıyan çizgide sizlere çözüm ortağı oluyoruz.

Bayi Toplantıları

/
Yaratıcısı olduğunuz sistem, marka ve ürünün pazardaki etkin ve güvenilir yüzü haline gelen bayileriniz ile düzenleyeceğiniz toplantılarda bayi ilişkilerini pekiştirmek, olağan ve potansiyel sorunlara çözüm bulmak, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılması, eğitim ve bayi firma iletişimini güçlendirmek için yapılan bayi toplantılarınızı planlıyor ve uygulamaya geçiriyoruz.

Eğitim Toplantıları

/
Profession Tour’un etkinlik yönetimi uzmanları. Şirketiniz ve kurum içindeki her birimin ve her çalışanın bireysel olarak değil, takım ruhuyla hareket ederek, bütünün bir parçası olması, şirket içindeki iletişimi kuvvetlendirir. Şirket çalışanlarınız için planladığımız takım ruhu ve motivasyon aktiviteleri etkinlikleriyle çalışanların eğlenceli bir ortamda bilinçlenmesini ve başarıya odaklanmalarını sağlıyoruz.