Sanal Etkinlik Strateji ve Uygulama Kılavuzu

Kuruluşların mevcut etkinlik programlarının çoğu, 2020’nin başında başlatılanlarla çok az benzerlik gösteriyor. Potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurmanın yeni yollarını bulmak zorunda kalan pazarlamacılar ve planlamacılar, kişisel etkinliklerini sanal ortama taşıdılar. Bu süreci yönetenler gerçekten büyük uğraşlar verdiler. Sanal  etkinlikler tam olarak yeni olmasa da, yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikleri sanal etkinlikler halinde yeniden düzenleme telaşı, değişken başarı dereceleri ile çoğunlukla deneme-yanılma şeklinde oldu. Gerçek şu ki, yüz yüze etkinlikler ve sanal etkinlikler aynı şey değildir. Temel mantık , yönetme ve yürütmenin en iyi uygulamalarına sadık kalarak sanal etkinlikleri farklı şekilde planlama gerektirir. Bu yeni bir bölge, ama yalnız değilsiniz. Bu yazıda , sanal etkinlik planlamasının iki yönünü inceleyeceğiz;

Sanal Etkinliğin terzi titizliğinde yapılması başarıyı getirecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM  STRATEJİYE ODAKLANMAK

Etkinlik programınıza bakarken hangi etkinliklerin sanal ortamda yapılabileceğine nasıl karar veriyorsunuz? Daha doğrusu bu etkinliklerin hangi yönleri sanal ortama taşınabilir?

Sanal ortama taşınacak etkinliğin amacı ve hedeflerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekir.

Örneğin bir etkinliğin amacı anında gelir elde etmekse, ücretlendirmenin zor olacağı sanal ortamda bu amaca ulaşmak mümkün olabilir mi?

Hedef, müşteri adayı oluşturmak ve yeni satış kanallarını hızlandırmaksa, yeterli katılımı sağlama ise müşteri yakalama stratejiniz olabilir?

Bu soruları yanıtlamak için Planlama, satış ve pazarlama ve dijital ekiplerin her zamankinden daha yakın işbirliği yapması gerektiği açıktır.

İKİNCİ BÖLÜM  UYGULAMAYA ODAKLANMAK

Sanal bir etkinliği planladıktan sonra, sunmak istediğiniz deneyimin net bir görünümü ile başlayın. Sanal etkinliğe katılımcıları davet etmek ve ilgilerini çekmek için içerik deneyiminizin nasıl olması gerekiyor?

Sanal katılımcılar, ekipleriniz ve birbirleriyle nasıl ağ kuracak? Sanal etkinliğinizin sponsorları varsa, nasıl değer ve yatırım getirisi sunacaksınız?

Ve en önemlisi, sanal etkinliğinizden etkileşim verilerini nasıl toplayacaksınız? Burada geniş, entegre bir bakış açısı gerekir. Katılımcının ilgisini tam olarak görmek için, sanal etkinliklerinizden gelen katılımcı verilerini, diğer tüm etkinliklerinizden ve aslında diğer pazarlama kanallarınızdan gelen benzer verilerle birleştirmek gereği duyulur.

Bu sorular tanıdık geliyorsa, ki tanıdık olmalılar. Yüz yüze etkinlikleriniz için muhtemelen tüm bunları düşünmeye alışkınsınız.

Ancak, sanal bir etkinlikte doğru yanıtları bulmak, sunabileceğiniz deneyim, bu deneyimi sunmak için gerekli teknolojiler ve nasıl değer yaratacağınız ve başarıyı nasıl ölçeceğinizle ilgili kritik sorularda size yol gösterecektir.

Stratejiye Odaklanmak - Uygulamaya Odaklanmak

BÖLÜM 1’de SANAL ETKİNLİK STRATEJİSİ İNCELENECEK BAŞLIKLAR

 • Neden ile Başlayın. Neden bu sanal etkinliğe ihtiyaç duyuyorsunuz?
 • Etkinliğin Temel Performans Göstergeleri veya Hedefleri Neydi?
 • Temel Hedefleriniz ve Temel Performans Göstergeleriniz Sanal Olarak Karşılanabilir mi?
 • Denemekten Korkmayın.
 • Etkinliklerinizi Sınıflandırmak için Bir Kademe Sistemi Kullanın
 • Sanal Etkinlik Seçenekleri belirleyin
 • Bütçenizi Anlayın
 • Planlayıcı ve Pazarlamacı ile birlikte çalışın.
 • Tam Program Görünümünü planlayın
 • Yatırım Getirisini ve Etkinlik Başarısını Kanıtlamak için ne gerektiğini planlayın.

BÖLÜM 2’de SANAL ETKİNLİK UYGULAMASINDA İNCELENECEK BAŞLIKLAR 

 • Etkinlik Öncesi Yürütme
 • Sanal Etkinliği Yürütme
 • Doğru Bakış Açısı Yaklaşımı
 • Doğru Beceri Setini Getirin
 • Sanal Etkinlik Etkileşimi ölçebilme
 • İçerik Deneyimi
 • Etkinlik Süresi ve Gündem
 • Oturum Seçimi ve Katılım
 • İnteraktif Bağ Kurma
 • Sponsorluk Deneyimi
 • Veri ve Analiz
 • Sanal Teknoloji Haritası

Yorum Yazın